Zobowiązania gwarancyjne

Wszystkie modele urządzeń kosmetycznych produkowanych przez Alvi Prague są objęte 18-miesięczną gwarancją.

W przypadku naprawy z tytulu gwarancji dostawa do naszego serwisu sprzętu kosmetycznego oraz zwrot sprzętu do kupującego po naprawie odbywa się na koszt Konsumenta.

W przypadku naprawy nie z tytulu gwarancji dostawa do naszego serwisu sprzętu kosmetycznego oraz zwrot sprzętu po naprawie do kupującego odbywa się na koszt Konsumenta.

W okresie pogwarancyjnym (po upływie 18 miesięcy gwarancji producenta) dostawa do naszego serwisu w celu naprawy sprzętu kosmetycznego oraz odesłanie sprzętu po naprawie do kupującego odbywa się na koszt Konsumenta.

Warunki gwarancji producenta nie naruszają przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i działają na podstawie przepisów prawa: art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego.

Gwarancja producenta wygasa w następujących przypadkach:

 • używanie sprzętu niezgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi;
 • uszkodzenia sprzętu w wyniku umyślnego lub błędnego działania Konsumenta;
 • obecność uszkodzeń mechanicznych lub innego rodzaju sprzętu;
 • przenikanie cieczy, kurzu, owadów i innych ciał obcych do urządzenia;
 • samodzielnego demontażu lub innej zewnętrznej ingerencji w konstrukcję urządzenia.

Gwarancja producenta nie obejmuje awarii sprzętu spowodowanych następującymi przyczynami:

 • uszkodzenia części i elementy szybko zużywające się , a także materiałów eksploatacyjnych (akumulatory, mankiety na rzepy, rękawice, akcesoria z tkaniny itp.), które zostały spowodowane niewłaściwą lub nieostrożną instalacją, użytkowaniem, przechowywaniem lub konserwacją;
 • korzystanie z niskiej jakości, wykonanych w domu lub zużytych komponentów;
 • siła wyższa (wypadek, pożar, powódź, awaria zasilania itp.).

Prawa i obowiązki producenta i konsumenta nie naruszają przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i działają na podstawie przepisów prawa: art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego.

 • producent lub organizacja pełniąca funkcje producenta na podstawie zawartej z nim umowy jest zobowiązana do przyjęcia od konsumenta towaru o nieodpowiedniej jakości, a w razie potrzeby do sprawdzenia jakości towaru;
 • konsument ma prawo uczestniczyć w sprawdzaniu jakości towaru;
 • w przypadku sporu co do przyczyn powstania wad towaru producent lub organizacja pełniąca funkcje producenta jest zobowiązana do przeprowadzenia na własny koszt badania towaru;
 • konsument ma prawo do zakwestionowania opinii biegłego w sądzie;
 • jeżeli w wyniku diagnostyki towaru ustalono, że wady powstały po przekazaniu towaru konsumentowi z powodu naruszenia ustalonych zasad użytkowania, przechowywania lub transportu towaru, działania osób trzecich, działania siły wyższej, konsument jest zobowiązany do zwrotu producentowi lub organizacji pełniącej funkcje producenta kosztów badania, a także związanych z tym kosztów przechowywania i transportu towaru.

Zamów bezpłatną konsultację

Nasz wykwalifikowany specjalista odpowie na wszystkie pytania