Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej Alvi Prague s.r.o. (Alvi Prague). Tutaj możesz zapoznać się z naszą Polityką prywatności dotyczącą wszelkich danych osobowych, które podajesz za pośrednictwem tej strony. Naszym celem jest ochrona Twojej prywatności i wszelkich informacji, które przekazujesz nam za pośrednictwem Internetu.

Uzyskując dostęp do tej strony, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności, jak również na warunki korzystania z tej strony.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej https://alvi-prague.pl/ (oficjalnej strony internetowej Alvi Prague). Niektóre z naszych podmiotów stowarzyszonych i/lub programów mogą mieć własne Polityki Prywatności opublikowane na swoich stronach internetowych i mogą różnić się od naszych. Zachęcamy do zapoznania się z ich Polityką Prywatności podczas kontaktu z takimi stronami.

Jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy

Dane osobowe. Ta strona umożliwia podanie nam informacji o sobie (na przykład imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i e-maila).

Informacje zwrotne. Jeśli użytkownik chce wysłać do nas wiadomość e-mail, korzystając z zakładki "Kontakt" na tej stronie, wystarczy, że poda swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na jego pytania i komentarze. Można również podać dodatkowe informacje o sobie.

Udostępnianie znajomym. Jeśli chcesz wysłać znajomemu link do interesujących Cię informacji, wystarczy, że podasz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail znajomego. Wykorzystamy te informacje, aby przekazać zawartość znajomemu.

Adres IP

Aby ułatwić wsparcie techniczne, przechowujemy dane adresów IP wszystkich osób odwiedzających naszą stronę. Dane adresu IP pomogą nam również rozpoznać użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie.

Udostępnianie informacji

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Możemy udostępniać informacje otrzymane od osób odwiedzających tę stronę internetową usługodawcom, których zaangażowaliśmy do świadczenia usług w naszym imieniu. Usługodawcy ci mogą wykorzystywać lub ujawniać informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Ponadto możemy ujawnić informacje o użytkowniku (1) jeśli jest to wymagane przez prawo lub nakaz sądowy, (2) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym lub (3) jeśli uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec fizycznym szkodom lub stratom finansowym lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzewanego lub faktycznego niewłaściwego postępowania.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszelkich posiadanych przez nas informacji o użytkowniku w przypadku sprzedaży lub przeniesienia naszej firmy, jej aktywów lub ich części. W przypadku takiej sprzedaży lub przeniesienia dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że nasz następca prawny wykorzysta dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem tej strony w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Przekazywanie informacji

Możemy przekazywać dane osobowe gromadzone na tej stronie do innych krajów, w których prowadzimy działalność, ale wyłącznie w celach opisanych powyżej. Jeśli przekażemy informacje użytkownika do innych krajów, będziemy chronić takie informacje w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, chyba że obowiązujące prawo wymaga inaczej.

Ochrona danych osobowych

Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych podawanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Korzystamy z protokołu Secure Socket Layer (SSL) w celu ochrony danych osobowych podawanych za pośrednictwem tej strony.

Aktualizacja polityki bezpieczeństwa

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa może być od czasu do czasu aktualizowana bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, a zmiany będą wyświetlane zgodnie z naszymi zasadami zamieszczania informacji. Poinformujemy użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce bezpieczeństwa, publikując powiadomienie na tej stronie internetowej ze wskazaniem daty ostatniej aktualizacji.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki bezpieczeństwa lub jeśli chciałby, abyśmy zaktualizowali informacje o nim lub jego preferencjach, może skontaktować się z nami pod jednym z podanych tutaj adresów lub numerów telefonów.

Zamów bezpłatną konsultację

Nasz wykwalifikowany specjalista odpowie na wszystkie pytania